Et ønske om vægttab er ofte forbundet med en præmis om, at man ikke er god nok, som man er. Følelsen af ikke at være god nok kan opstå gennem vores opvækst og den samfundskultur vi lever i. Vi ved ift. vægttab, at der i samfundet er en idé om at, vi skal se ud på en bestemt måde for at være attraktive og sunde. Når vi ikke passer ind i den stereotype kasse (som i øvrigt er ret striks og svær at passe ind i), kan følelsen af mindreværd meget hurtigt opstå. Motivationen for at tabe sig drives derfor ofte af en følelse af selvhad, og vægttabet bliver det mål, der skal give os en følelse af værd. Den særlige udfordring med den form for vægttab er, at den er styret af en frygt for at blive dømt af andre, og ikke at føle sig god nok. Når man ikke føler sig god nok, og man hele tiden forsøger at leve op til andres forventninger, så vil der opstå et ydre fokus, der vil påvirke den indre dialog. Der skabes f.eks. en historie om at man er doven, fed, ulækker, uduelig, dum, mangler rygrad osv. Derfor kaster vi os over rigide regler og slankekure for at slippe af med disse negative tanker og følelser, for samtidig at opnå andres anerkendelse og accept.

For mange kan der ligge en automatisk og underbevidst ide om at kontrol og beherskelse af ens madvaner forstærkes af negativ selvsnak og udskamning af sig selv. Det holder heldigvis slet ikke, og det er et emne der særligt har brug for at blive mere vendt. Det giver måske for nogen en kortvarig motivation, men det vil ikke hjælpe dig i den længerevarende proces.

Det kan i mange tilfælde faktisk skabe en negativ kædereaktion af bl.a. situationer og/eller perioder med overspisning som prøver at hjælpe dig med at håndtere den dårlige samvittighed og mobning du udsætter dig selv for. For mange er dette med til at fastholde dem i en ond spiral af vægttabsforsøg efterfulgt af vægtøgning. Flere oplever endda at tage mere på i vægt end udgangspunktet før vægttabet for hver gang de ser sig selv ende i den spiral. Specifikke vægttabsmetoder der karakteriserer denne form for vægttab er bl.a.: Slankekure kendetegnet ved en ekstrem diæt til at opnå et hurtigere og større resultat, eller begrænset perioder hvor du fornægter dig selv nydelse gennem forbud og regler. Det kan f.eks være at afholde sukkerfri måned eller afholde sig helt fra at spise specifikke fødevare.

Fælles for disse eksempler er bl.a. at du stopper med at lytte til din egne kropslige signaler som bl.a. sult og mæthed og bruger din energi og fokus på ydrestyret generelle rammer som ikke hjælper din evne til at mærke efter i dig selv.

En måde at identificere om man forsøger at tabe sig på denne måde, er når man bruger sætninger som indeholder ord som skal/burde, fremfor at fokusere på hvad du selv vil og har lyst til.

Hvad er så et selvkærligt vægttab? Det vil jeg komme ind på i næste afsnit

Hvad er selvkærligt vægttab?

Et selvkærligt vægttab er en effektiv metode, idet det giver større chance for at du holder dit vægttab efterfølgende. Det er en metode der har fokus på at give dig et mere afslappet, nærværende og gladere forløb. Med andre ord arbejder du imod en højere livskvalitet, hvor vægttab kan være en positiv sidegevinst. 

Et selvkærligt vægttab handler bl.a. om at du skal lære at slippe den samfundspræmis og opfattelse, som ligger hos dig om at skulle se ud- og være på en bestemt måde for at være god nok. Her er det særligt en grundlæggende tro på at negativ selvsnak og udskamning af dig selv, kan være med til at kontrollere og beherske dine madvaner der skal arbejdes på.  Det første skridt mod et selvkærligt vægttab er tværtimod at forstå og anerkende at negativ selvsnak og selv-mobberi ikke fungerer, når vi har et ønske om at tabe os, og fastholde vægttabet efterfølgende. 

Det er også vigtigt at finde frem til dit motiv bag ønsket om et vægttab. Dvs. hvorfor ønsker du at tabe dig? Svaret findes gemt i de værdier du lægger vægt på og lever efter. Værdier er vidt forskellige fra person til person. For mange, og måske også for dig, kommer ønsket om et vægttab sig af, at din krop (og vægt) står i vejen for den adfærd, de drømme og oplevelser du gerne vil være i stand til at deltage i. Her vil det andet skridt mod et selvkærligt vægttab er opnå forståelse for at du ikke altid behøver at opnå et vægttab før du kan leve det liv, og gøre de ting du gerne vil. Jeg ser alt for ofte kvinder der gerne vil veje mindre, for at kunne opnå flere ting i livet. 

Når der arbejdes ud fra et selvkærligt vægttab, vil motivet for vægttab derfor særligt være at fokusere på dine værdier og i forståelse af dem, skabe en højere livskvalitet og glæde for sig selv, fremfor frygt eller accept/anerkendelse fra andre mennesker eller et kropsideal.

Hvis du har overvejet at arbejde med en coach (om du vælger et forløb hos mig eller en anden), så synes jeg du skal sikre dig at den person du indgår et samarbejde med er interesseret i det du ønsker at opnå og anerkender dine prioriteter.

Når jeg starter forløb op er det vigtigt for mig at få afklaret og forventningsafstemt dine ønsker og dit motiv for vægttab, før vi indgår et forløb. Overordnet set for mine forløb arbejdes der ofte på at skabe et stabilt måltidsmønster, lytte til basale behov såsom sult/mæthed, registrere- og takle følelser (uden altid at bruge mad til at håndtere følelser) og ikke mindst spise det du nyder og har lyst til (uden forbud). Det er vigtigt for mig at du allerførst opnår en stabil base, inden du begynder at arbejde primært med vægttab. Dette betyder ikke at der ikke kan opstå et vægttab, men det overordnet formål i starten af forløbet, vil ikke være at opnå et vægttab. Det er nemlig vigtigt at finde frem til hvordan du håndtere dine følelser og den måde du interagerer med dig selv og andre i din hverdag som i min optik gør at der indtages for meget mad, som er det du oplever som en vægtstigning.

Hvis du i et længere stykke tid har haft en stabil vægt, så ville udgangspunktet for forløbet højst sandsynligt være anderledes. Grundlæggende for forløbene, uanset hvad, er dog at hjælpe og støtte dig i at opnå hensigtsmæssige vaner ift. kost- og bevægelse, du kan se dig selv have hele livet og vil være stolt af at bære med dig, og give videre til dit barn/ dine børn. 

I et forløb hos mig, opnår du ikke bare resultater – du fastholder resultaterne og mærker den kæmpe gevinst der er ved at de nye hensigtsmæssige rutiner er blevet det nye normale, og derfor ikke tager energi fra hverdagen – men modsat – bidrager med energi til at du kan foretage dig flere nye ting du ønsker at fylde dit liv med.